Održiva rješenja za pakovanje:Više eko & manje otpada

Aluminijumska boca sa šrafom